Black Ribbon

 

 

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันนี้ 21 มีนาคม 2560
เมล็ดพันธุ์ ราคา/กก. ราคา/กระสอบ มีจำหน่าย/กก. หมายเหตุ
พิษณุโลก 2 16.00 400 0 -
ขาวดอกมะลิ 105 21.00 525 386,430 -

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-311018

ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า

อ่านเพิ่มเติม

หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการปลูกข้าว (GAP)

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจติดตามร้านตัวแทนจำหน่าย และการตรวจสถานที่ประกอบการเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก

อ่านเพิ่มเติม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติงานโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์บริการประชาชนเทศกาลปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม

นายประมาณ แย้มชู นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา

อ่านเพิ่มเติม

งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559

อ่านเพิ่มเติม

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

อ่านเพิ่มเติม