เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2559
เมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์ ราคา/กก. น้ำหนัก ราคา/กระสอบ
พิษณุโลก 2 ขยาย - 25 กก. -
พิษณุโลก 2 จำหน่าย - 25 กก. -
ขาวดอกมะลิ 105 ขยาย - 25 กก. -
ขาวดอกมะลิ 105 จำหน่าย - 25 กก. -

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559

อ่านเพิ่มเติม

นายประมาณ แย้มชู นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา

อ่านเพิ่มเติม

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

อ่านเพิ่มเติม