Display # 
Title Author Hits
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 224
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 446
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 404
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 136
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ปี 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 412
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 363
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 300
ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 258
ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 111
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 213