สถานที่ตั้งและติดต่อ

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก : กม.11 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก 

 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

 โทรศัพท์  0  5531  3118    โทรสาร  0  5531  3117   

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

เว็บไซค์ :  http://psl-rsc.ricethailand.go.th

***********************

Address : Phitsanulok Rice Seed Center

 KM.11   Phitsanulok-Lomsak Road,

Wang Thong , Wang Thong ,Phitsanulok   65130

 Tel : 0  5531  3118    Fax : 0  5531  3117

               e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 

website  :http://psl-rsc.ricethailand.go.th 

 

☺  แผนที่ google map คลิกที่นี่ ☺