Display # 
Title Author Hits
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 11
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 3
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสอบปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 11
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 16
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 114
ประกาศ ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 293
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 203
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแคร่เหล็กรองรับเมล็ดพันธุ์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 438