ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสอบปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสอบปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)