โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

                                         อัตรากำลัง
ตำแหน่ง คนครองอัตรา อัตราว่าง
ข้าราชการ 15 1
 ลูกจ้างประจำ 12 -
พนักงานราชการ 1 -
พนักงานทุนหมุนเวียน 3 -
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  

i3

Personal mn 63 02 14

Personal mn 62 04 065 

Personal mn 62 04 063

Personal lb 62 04 04

Personal mk 62 04 05

Personal pr 10 02 1  

กลับสู่ด้านบน