โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

                                         อัตรากำลัง
ตำแหน่ง คนครองอัตรา อัตราว่าง
ข้าราชการ 16 -
 ลูกจ้างประจำ 14 -
พนักงานราชการ 1 -
พนักงานเงินทุน 3 -
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  

Personal tt 62 04 00

 

Personal mn 63 02 14

Personal mn 62 04 060

Personal mn 62 04 061

Personal lb 62 04 02

Personal mk 62 04 04

Personal pr 10 02 1  

กลับสู่ด้านบน