โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

                                         อัตรากำลัง
ตำแหน่ง คนครองอัตรา อัตราว่าง
ข้าราชการ 16 -
 ลูกจ้างประจำ 14 -
พนักงานราชการ 1 -
พนักงานเงินทุน 2 -
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562  

Personal tt 62 04 00

Personal mn 62 04 01

Personal mm 62 04 03

Personal mm 10 06

Personal lb 62 04 02

Personal mk 62 04 04

Personal pr 10 02 1  

กลับสู่ด้านบน