Display # 
Title Author Hits
วันที่ 19 มกราคม 2564 ร่วมจัดกิจกรรม "ร่วมใจเก็บขยะ" Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2
วันที่ 18 มกราคม 2564 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกัน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2
วันที่ 18 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2
ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2
วันที่ 11 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งความสุขในวันปีใหม่ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 13
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 12
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 16
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ร่วมจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 22
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 24