วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้ตรวจเยี่ยมกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับคณะผู้ตรวจฯ  จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริฯ

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2560 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะจังหวัดพิษณุโลก 2560 แก่คณะผู้ตรวจฯ จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริฯ  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน