วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3) ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3) ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  พร้อมนักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ได้จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก