วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์)กองทัพภาคที่3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์)กองทัพภาคที่3  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2561  นายวัฒนชัย  สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายนายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   พร้อมด้วยนางสาวบัวขาว ชูเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรได้เข้าร่วมประชุมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่3  ณ  บริเวณโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก