วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3) ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3)  ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560  ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด