วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นำนักเรียนโรงเรียนวัดท่าตะเคียน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ บ้านท่าตะเคียน ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก

anigif02 017

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นำนักเรียนโรงเรียนวัดท่าตะเคียน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ บ้านท่าตะเคียน ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา ขำเรือง และนายศรราม แบ่งเพชรผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นำนักเรียนโรงเรียนวัดท่าตะเคียน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ บ้านท่าตะเคียน ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก