วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ "บางระกำ 61 " ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ "บางระกำ 61 " ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ "บางระกำ 61 "              ณ    สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้ได้ติดตามแปลงทดสอบข้าวพันธุ์ กข43 ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยแปลงดังกล่าวได้ปลูกทดสอบในพื้นที่บางระกำโมเดล เพื่อใช้เป็นพันธุ์ข้าวส่งเสริมในการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ราคาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ และได้ติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร โดยมีนายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกให้การต้อนรับ