วันที่ 16 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ณ อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ณ อาคารกรมการข้าว  กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายอนันต์ ไทยสังคม นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ณ อาคารกรมการข้าว  กรุงเทพมหานค