วันที่ 21 มีนาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมทั้งแจกแผ่นพับแนะนำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และพันธ์ูข้าวฯ ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมทั้งแจกแผ่นพับแนะนำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และพันธ์ูข้าวฯ ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้มอบหมายนายภิรมย์ รวมญาติ และนางสาวจุรีพร เพียรทอง      ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมทั้งแจกแผ่นพับแนะนำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกและพันธ์ูข้าวฯ ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก