วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เข้าร่วมการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เข้าร่วมการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

 

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวรวิทย์ สีวัง นักเกษตร เข้าร่วมการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 ณ โรงแรมพรรณราย จ.อุดรธานี โดย นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว            เป็นประธานพิธีเปิด