วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เข้าร่วม “สัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2561

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เข้าร่วม “สัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2561

 

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561  นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วม “สัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2561” ณ โรงแรมอิมพิเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี       นายกฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน จำนวน 150 ราย การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย พิเศษ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชกับงานวิจัยด้านข้าว        2.) เกษตรแม่นยำสูง ก้าวใหม่สู่การพัฒนาฟาร์มข้าวอัจฉริยะ และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 21 เรื่อง ภาคโปสเตอร์                 จำนวน 27 เรื่อง