วันที่ 28 มีนาคม 2561 ออกติดตามและกำจัดต้นปนพันธุ์ร่วมกับเกษตรกร ในแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว กข 43

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ออกติดตามและกำจัดต้นปนพันธุ์ร่วมกับเกษตรกร ในแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว กข 43

 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวบัวขาว ชูเมือง,นายณัฐพลแผนสันเที๊ยะ,นายศรราม แบ่งเพชร,นายภาวิช พานแก้ว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกติดตามและกำจัดต้นปนพันธุ์ร่วมกับเกษตรกร ในแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว กข 43 ในการปรับระบบการปลูกข้าวในพื้นที่บางระกำโมเดล ทีบ้านย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก