วันที่ 31 มีนาคม 2561 ร่วมต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการ โครงการบางระกำโมเดล

วันที่ 31 มีนาคม 2561  ร่วมต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการ โครงการบางระกำโมเดล

 

วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และนายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการ โครงการบางระกำโมเดล และพิธีเปิดการส่งน้ำเพื่อเริ่มต้นการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน ปี 2561 ตามโครงการบางระกำโมเดล ณ บริเวณท่อระบายน้ำคลองแยงมุม บ้านวังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก