วันที่ 17 เมษายน 2561ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

 

วันที่ 17 เมษายน 2561  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

 

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมแข่งกีฬาเปตอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ