วันที่ 20 เมษายน 2561 จัดอบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านบุ่งผลำเพื่อความมั่นคงพื้นที่เกษตรที่สูง ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

anigif04 006

วันที่ 20 เมษายน 2561 จัดอบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านบุ่งผลำเพื่อความมั่นคงพื้นที่เกษตรที่สูง ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 cats04 006

วันที่ 20 เมษายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายภิรมย์ รวมญาติ และนางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านบุ่งผลำเพื่อความมั่นคงพื้นที่เกษตรที่สูง ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ณ บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก