วันที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกีมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ครั้งที่ 2/ 2561

anigif04 007

วันที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกีมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ครั้งที่ 2/ 2561

 cats04 007

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุุโลก มอบหมายนายอนันต์ ไทยสังคม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกีมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ครั้งที่ 2/ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ