วันที่ 25 เมษายน 2561 ร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 / 2561

anigif04 008

วันที่ 25 เมษายน 2561 ร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 / 2561

 cats04 008

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมาย นายอนันต์ ไทยสังคม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 / 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา