วันที่ 27 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 1

anigif04 011

วันที่ 27 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 1

 cats04 011

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง และนางสาวอัญรัตน์ เชิดฉาย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 1 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าข้าว และส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก