วันที่ 30 เมษายน 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมทั้งแจกแผ่นพับแนะนำศูนย์ฯ และพันธุ์ข้าวในงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

anigif04 012

วันที่ 30 เมษายน 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมทั้งแจกแผ่นพับแนะนำศูนย์ฯ และพันธุ์ข้าวในงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

 cats04 012

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มอบหมาย นายภิรมย์ รวมญาติ และนางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมทั้งแจกแผ่นพับแนะนำศูนย์ฯ และพันธุ์ข้าวในงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 ณ วัดวังขวัญ หมู่ที่ 2 บ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก