วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก

anigif05 003

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก

cats05 003

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก