วันที่ 8- 9 พฤษภาคม 2561 ร่วมติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.21

anigif05 004

วันที่ 8-9  พฤษภาคม 2561  ร่วมติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.21

 cats05 004

วันที่ 8-9  พฤษภาคม 2561  นางสาวปณิชา นุ้ยวังทอง นักวิชาการเกษตร ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  กข.21

ณ    แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านหนองไผ่ ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกับสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์สำรวจโรค แมลง วัชพืชและพันธุ์ปน