วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 2

anigif05 005

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 2

 cats05 005

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง นางสาวอัญรัตน์ เชิดฉาย นางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ นางสาวศิริวรรณ จันทร์คุ้ม และนางสาวชุติมา ขำเรือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าข้าว และส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก