วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ แนะนำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกและพันธุ์ข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

anigif05 006

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ แนะนำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกและพันธุ์ข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

cats05 006 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมาย นายภิรมย์ รวมญาติ และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ แนะนำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกและพันธุ์ข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 ณ วัดสนามคลีตะวันตก หมู่ที่ 2 บ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก