วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2

anigif05 011

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2

 cats05 011

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจุรีพร เพียรทอง นายภิรมย์ รวมญาติ และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก