วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2561

anigif05 013

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2561

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ร่วมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2561  ณ   บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก