วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

anigif05 015

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

 cats05 015

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมกับส่วนราชการต่างๆ ,ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณโลก ร่วมกัน เก็บขยะในพื้นที่ เพื่อให้มีความสะอาด  ณ  บริเวณวัดศรีโสภณจนถึงเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก   ในวัน “Big Cleaning Day”