วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ร่วมการจัดกิจกรรมไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช

anigif06 001

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ร่วมการจัดกิจกรรมไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช

cats06 001

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการจัดกิจกรรมไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  โดย นางรุจิราภรณ์ ปันปวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน   ณ   บ้านโคกผักหวาน   หมู่ที่ 5 ตำบลชาติตระการ   อำเภอชาติตระการ   จังหวัดพิษณุโลก