วันที่ 5 มิถุนายน 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

 

anigif06 002

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

 cats06 002

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 เนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน   ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่