วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 3

anigif06 003

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 3

 cats06 003

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง นางสาวอัญรัตน์ เชิดฉาย นางสาวศิริวรรณ จันทร์คุ้ม นางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ นายศรราม แบ่งเพชร และนายวันชัย คำจริง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 3 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าข้าว และส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าว   ณ   หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก