วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561

anigif06 005

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561  การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561

 cats06 005

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561  นายอนันต์ ไทยสังคม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561 โดยมี นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์