วันที่ 16 มิถุนายน 2561 งาน "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

anigif06 007

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 งาน "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

cats06 007

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วยนายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเตรียมแปลงสำหรับดำข้าว และจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกไอศกรีม       ข้าวเหนียวดำพันธ์ุลืมผัว ในงาน "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เปิดเทศกาลท่องเที่ยว ดำนาขั้นบันไดบ้านนำ้จวง ท่องเที่ยวในชุมชน    โดยวิถีชุมชน บ้านน้ำจวง บ้านน้ำคับ โดยมี พลเอกธนา จารุวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ บ้านนำ้จวง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก