วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

anigif06 008

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

 cats06 008

วันที่ 20 มิถุนายน 2561  นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา ขำเรือง นายศรราม แบ่งเพชร และนายภาวิช พานแก้ว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561     ณ บ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก