วันที่ 20 มิถุนายน 2561งานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ปี 2561

anigif06 009

วันที่ 20 มิถุนายน 2561งานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ปี 2561

 cats06 009

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกมอบหมายให้ นายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวพร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา หมู่ที่ 7 บ้านแก่งคันนา ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก