วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำภาค) จังหวัดพิษณุโลก

anigif06 010

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำภาค) จังหวัดพิษณุโลก

cats06 010

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำภาค) จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2561 ณ สวนพฤษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก