วันที่ 21 มิถุนายน 2561 จัดอบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ครั้งที่ 2

anigif06 011

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  จัดอบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ครั้งที่ 2

 cats06 011

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย จัดอบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านบุ่งผลำเพื่อความมั่นคงพื้นที่เกษตรที่สูง ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ณ บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก