ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และเกษตรกร

anigif06 013

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และเกษตรกร

 cats06 013

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และเกษตรกร จำนวน 50 ราย ศึกษาดูงานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก