วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดอบรมองค์ความรู้การปลูกข้าว ครั้งที่ 2

anigif06 014

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดอบรมองค์ความรู้การปลูกข้าว ครั้งที่ 2

 cats06 014

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย จัดอบรมองค์ความรู้การปลูกข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก ณ บ้านนาตอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก