วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

anigif06 015

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

 cats06 015

วันที่ 22 มิถุนายน 2561  นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมด้วย นางสาวชุติมา ขำเรือง นายศรราม แบ่งเพชร และนายภาวิช พานแก้ว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  ณ บ้านปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก