วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

 

anigif06 016

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561  เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

cats06 016

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 นางสาวณัญมน มณีแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ณ ตำบลโคกสลุด ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก