วันที่ 28 มิถุนายน 2561 าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

anigif06 017

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

 cats06 017

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก  โดยร่วมบูรณาการกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัด ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก