วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

anigif06 018

วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

 cats06 018

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ณ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก