วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วม "ประชุมติดตามนิเทศงานการสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ"

19619892.gif

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วม "ประชุมติดตามนิเทศงานการสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ" 

page.jpg

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมประชุมติดตามนิเทศงานการสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง