วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประชุม"โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร"

9.07.61.gif

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประชุม"โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร"

 106.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละนายวันชัย คำจริง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก