วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 4

13.07.61.01.gif

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 4

 1301.jpg

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายภิรมย์ รวมญาติ นางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักจัย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดขายตรงข้าว ครั้งที่ 4 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าข้าว และส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าว 
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก